Om Nar-anon

Vad är Nar-Anon?
Nar-Anons medlemmar är anhöriga och vänner som är oroliga för att någon som står dem nära, använder eller har använt droger. Nar-Anons program för tillfrisknande är lånat av Anonyma Narkomaner, och använder Nar-Anons tolv steg, tolv traditioner och tolv koncept.

Vad är en Nar-Anon familjegrupp?
Nar-Anon familjegrupp är för dem som känner eller har känt förtvivlan inför drogproblem hos någon som står dem nära. Nar-Anons medlemmar delar sina erfarenheter, styrka och sitt hopp med varandra på möten. Möten hålls oftast i lokaler som ligger i anslutning till församlingshem, kyrkor, kommunhus.

Hur blir jag medlem?
Bara kom på ett möte, enda villkoret för att delta är att du är anhörig eller vän till drogberoende.
Du behöver inte anmäla dej. Nar-Anon har ingen anknytning till någon annan verksamhet.

Vad kostar det?
Nar-Anon har inga avgifter, vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag, dessa täcker kostnader för hyra, litteratur och ev. förfriskningar.

Kan man få professionell hjälp genom Nar-Anon?
Nar-Anon är en ickeprofessionell gemenskap, av anhöriga och vänner till drogberoende som delar sina erfarenheter sin styrka och sitt hopp med varandra. Vi lär oss sätt att inte stå i vägen för den drogberoendes tillfrisknande. Nar-Anon erbjuder inte någon professionell hjälp.
Nar-Anon är en självhjälps-gemenskap.
Nar-Anon samarbetar med NA Anonyma narkomaner.