Nykomlingar

Behöver du Nar-Anon?
Den enda som kan svara på det är du.

Ställ dig själv följande frågor och svara så ärligt du kan.

 • Kommer du på dig själv med att hitta på ursäkter, ljuga eller på annat sätt ”täcka upp” för ditt barn, partner, släkting eller vän?
 • Har du anledning att inte lita på ditt barn, din partner, släkting eller vän?
 • Börjar du få svårt att tro på hans/hennes förklaringar?
 • Ligger du vaken och oroar dig för ditt barn, din partner, släkting eller vän?
 • Har ditt barn ogiltig frånvaro i skolan?
 • Uteblir din partner från arbetet samtidigt som räkningarna hopar sig?
 • ”Försvinner” era sparade pengar?
 • Orsakar de obesvarade frågorna fientlighet och misstro/slitage i er relation?
 • Frågar du dig själv ”vad är fel” och ”är det mitt fel”?
 • Gör dina misstankar dig till detektiv och är du rädd för vad du ska hitta?
 • Kan normala meningsskiljaktigheter utmynna i fientlighet och våld?
 • Ställer du in sociala aktiviteter med vaga ursäkter?
 • Blir du alltmer tveksam till att bjuda hem vänner?
 • Orsakar din oro för ditt barn, din partner, släkting eller vän att du får huvudvärk, magknip eller ångest?
 • Blir ditt barn, din partner, släkting eller vän lätt irriterad över småsaker?
 • Upplever du att ditt liv är en mardröm?
 • Känner du att du inte kan prata med vänner eller släktingar om din situation eftersom du skäms?
 • Är dina försök att ta kontroll frustrerande?
 • Överkompenserar du för att undvika bråk?
 • Fortsätter du att försöka ställa till rätta allt utan att det hjälper?
 • Har ditt barn, din partner, vän bytt livsstil och bekantskapskrets? Misstänker du att de nya vännerna kanske använder droger?

Om du har svarat ja på mer än fyra av de här frågorna , så hittar du kanske lösningen hos Nar-Anon.