12 Stegen

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför den beroende och att våra liv hade blivit ohanterliga.

2. Kom att tro att en Makt större än vi själva kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd.

3. Beslöt att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud sådan vi uppfattade honom.

4. Företog en genomgripande och oförskräckt moralisk inventering av oss själva.

5. Erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av våra fel.

6. Var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.

7. Bad honom ödmjukt att avlägsna våra brister.

8. Gjorde en förteckning över alla personer vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.

9. Gottgjorde dessa människor direkt, varhelst möjligt, utom när detta skulle skada dem eller andra.

10. Fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel.

11. Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, som vi uppfattade honom, varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrkan att utföra den.

12. När vi som ett resultat av dessa steg hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi att föra detta budskap vidare till andra och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.