Traditioner

Vår grupperfarenhet visar att vår sammanhållning är beroende av att vi följer dessa traditioner.

1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personlig utveckling är beroende av sammanhållningen.

2. För vårt gruppsyfte finns bara en auktoritet – en kärleksfull gud som han kan komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare, de styr oss inte.

3. Då anhöriga till drogberoende samlas för att hjälpa varandra, kan de kalla sig en Nar-Anon Familjegrupp, förutsatt att de inte har någon annan anknytning. Det enda villkoret för medlemskap är drogproblem hos en anhörig eller vän.

4. Varje grupp bör vara helt självstyrande utom i angelägenheter som berör en annan Nar-Anon Familjegrupp, eller NA som helhet.

5. Varje Nar-Anon Familjegrupp har endast ett syfte – att hjälpa anhöriga till drogberoende. Det gör vi genom att själva praktisera Nar-Anons tolv steg, uppmuntra och visa förståelse för beroende som står oss nära och välkomna och ge tröst till anhöriga till beroende.

6. En Nar-Anon Familjegrupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna sitt namn till någon utomstående verksamhet, så att inte problem med pengar, egendom eller prestige avleder oss från vårt andliga huvudsyfte. Fastän fristående och självständiga skall vi alltid samarbeta med Anonyma Narkomaner.

7. Varje grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.

8. Nar-Anons 12-stegsarbete ska alltid förbli icke-professionellt, men våra servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter.

9. Våra grupper som sådana bör aldrig organiseras, men vi kan bilda styrelser och kommittéer för serviceverksamhet, direkt ansvariga inför dem de tjänar.

10. Nar-Anon familjegrupper har ingen åsikt i yttre frågor, därför bör vårt namn aldrig dras in i offentliga tvister.

11. Vår linje i offentliga relationer grundas på attraktion snarare än på marknadsföring. Det är nödvändigt att vi alltid behåller personlig anonymitet när det gäller press, radio, tv och Internet. Vi bör särskilt noggrant skydda alla NA-medlemmars anonymitet.

12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och påminner oss ständigt om att sätta principer före personligheter.