Nyheter


Deltagande NA talarmöte

7/10 var Nar-Anon inbjudna att delta på ett talarmöte som NA (Anonyma Narkomaner) i Göteborg arrangerade. 2 medlemmar från Nar-Anon Trollhättan gjorde service genom att dela ut pamfletter, visitkort och flyer´s samt informerade om Nar-Anon.

Deltagande NA 70-årsjubileum

Nar-Anon var även inbjudna att delta när NA hade 70-årsjubileum den 21/10 i Göteborg. Då deltog medlemmar från både Göteborgsgruppen och Trollhättegruppen. De gjorde service genom att dela ut pamfletter, flyer´s, visitkort samt informerade om Nar-Anon. De fick också ett eget mötesrum och höll ett öppet Nar-Anon möte på 1 1/2 timma.