Startsida

Välkommen till Nar-anon

Välkommen till Nar-Anon Familjegrupp Sverige

Hopp och hjälp för anhöriga och vänner till drogberoende

Nar-Anon Familjegrupp finns främst till för dig som känner eller har känt förtvivlan på grund av ett drogproblem hos någon som står dig mycket nära. Vi har också känt förtvivlan och hittat lösningen genom sinnesro.

När du kommer med i Nar-Anon är du inte längre ensam, utan bland riktiga vänner som förstår ditt problem som få andra kan. Vi kommer att respektera ditt förtroende och din anonymitet och vi vet att du kommer att visa samma respekt. Vi hoppas ge dig en försäkran om att ingen situation är så svår och ingen olycka så stor att den inte går att övervinna.

Vårt program, som inte är ett religiöst program utan ett andligt sätt att leva, grundas på Nar-Anons Tolv Steg. Vi har sett att arbetet med dessa steg hjälper oss att lösa praktiskt taget alla problem. Vi uppmanar dig att ta programmet och de Tolv Stegen på allvar. Det har varit till hjälp för oss på samma sätt som Anonyma Narkomaners program har varit för den beroende. Vi ber bara om förstånd och mod att se oss själva som vi verkligen är och att göra något åt oss själva med hjälp av en Högre Makt så som vi själva uppfattar den, och om gåvan att lösgöra oss från våra beroende med kärlek och sluta att försöka förändra dem.

Ha ett öppet sinnelag och gå på så många möten som möjligt. Ställ gärna frågor och diskutera problemen tillsammans efter mötet. Du kommer snart att få nya vänner och känna stor gemenskap med gruppen.

När vi förstår att beroende är en sjukdom och inser att vi är maktlösa inför den, såsom inför andra människors liv, då blir vi redo att göra någonting bra och konstruktivt med vårt eget liv. Då, och bara då, kan vi vara till hjälp för andra.

Tveka inte att ta kontakt med Nar-Anon – Vi finns till för dig!

Tel: 0706 – 00 16 29

Har du frågor som inte behöver besvaras samma dag?
Hör av dig till nar-anon.sekreterare@hotmail.com så får du svar inom en vecka.

Behövs det en Nar-Anongrupp där du bor?
Hör av dig till vår help-line eller mejla nar-anon.sekreterare@hotmail.com
så berättar vi hur du ska gå till väga.

Enligt vår 7:e tradition ska vi vara självförsörjande.
Endast anonyma gåvor mottages
Nar-Anons kontonummer
Swedbank: Clearingnr: 8169-5, Kontonr: 974 473 706-6