Litteratur

FÖRSLAG PÅ KONFERENSGODKÄND LITTERATUR

Vår stegbok NAR-ANON 36 Steg 1-12 på svenska finns att köpa på:

Steg 1 – 12 med texter och berättelser där anhöriga delar med sig av erfarenheter, styrka och hopp. Samt frågor i dessa stegen att arbeta med.

Övrig Nar-Anon litteratur finns att köpa på http://www.nar-anon.org under rubriken ”Store”.

T ex:

SESH – dagliga texter (Engelska)

NAR-ANON 36 Step 1-12 (Engelska)

Exempel på annan godkänd 12-stegslitteratur finns att beställa från Al-Anon´s hemsida http://www.al-anon.se under rubriken ”Bokhandel”

T ex:

En dag i taget

Mod att förändra

Hopp för varje dag

Vägar mot tillfrisknande

Arbetsbok för framsteg (4:e steget)

Texter som du kan ladda ned direktanvänd webläsare Microsoft Edge för att ladda ner dokumenten: