Litteratur

FÖRSLAG PÅ KONFERENSGODKÄND LITTERATUR

Nar.Anons litteratur finns att köpa på http://www.nar-anon.org under rubriken ”Store”.

T ex:

SESH – dagliga texter (Engelska)

NAR-ANON 36 stegarbetsbok Step 1-12 (Engelska)

Via Nar-Anon familjegrupper finns att beställa:

T ex:

Nar-Anon´s svenska översättning av Stegbok ”NAR-ANON 36”. Steg 1 – 12 med texter och berättelser där anhöriga delar med sig av erfarenheter, styrka och hopp. Samt frågor i dessa stegen att arbeta med.

Exempel på annan godkänd 12-stegslitteratur finns att beställa från Al-Anon´s hemsida http://www.al-anon.se under rubriken ”Bokhandel”

T ex:

En dag i taget

Mod att förändra

Hopp för varje dag

Vägar mot tillfrisknande

Arbetsbok för framsteg (4;e steget)

Texter som du kan ladda ned direkt, använd webläsare Microsoft Edge för att ladda ner dokumenten: