Favoriter


Outreach Link for World Service

På distriktsnivå har vi nu en servicegrupp för offentlig information; Oi.
De grupper som är intresserade av att få tips och stöd, så att de kan växa genom Oi, är välkomna att kontakta Oi-gruppen: naranon.oiswe@gmail.se


Protkoll:

Mötesprotokoll 2013-10-14 - ladda ner som PDF här

Mötesprotokoll 2014-04-27 - ladda ner som PDF här