Kontakt

 


Har du frågor? Ring vår helpline! Tel: 0706 - 00 16 29

Har du frågor som inte behöver besvaras samma dag?
Hör av dig till nar-anon.sekreterare@hotmail.com så får du svar inom en vecka.

Behövs det en Nar-Anongrupp där du bor?
Hör av dig till vår help-line eller mejla nar-anon.sekreterare@hotmail.com
så berättar vi hur du ska gå till väga.